Παρασκευή, Μάιος 26, 2017
  • Αλήθειες και ψέματα για την υφαρπαγή του κενού στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου !
  • Νέο ΕΠΑΛ: λίθοι, πλίνθοι (και) κέραμοι ατάκτως ερριμμένα
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10-6-2016
  • Ετήσια φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών ΤΕ01
  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ

Του Κώστα Κορδάτου*
- Η ΟΛΜΕ «ποιεί την νήσσα» για την υφαρπαγή του κενού αναπληρωτή ΤΕ01.06 στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου, παρότι υπάρχει καραμπινάτη παραβίαση του θεσμικού πλαισίου 

- Η Πρόεδρος της ΟΛΜΕ είναι εκτεθειμένη για τις ψευδείς πληροφορίες (Μουστάκα), που μετάφερε στο Δ.Σ. για να καλύψει το Υπουργείο, και να θυσιάσει την εργαστηριακή εκπαίδευση και τους αδιόριστους καθηγητές ΤΕ1 / ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ 

Read More
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ)

 Δημοσιεύουμε συγκεντρωμένα όλα όσα έχουμε ακούσει μετά τις γιορτές κυρίως για το τι προετοιμάζουν για την ΤΕΕ.

 Μέχρι τον Απρίλη θα είναι έτοιμο και το νομοσχέδιο για την ΤΕΕ. Πρέπει να προκαλούμε μέχρι να ανοίξουν τα χαρτιά τους σε αυτό το θέμα:

 1.     Η 1η τάξη του ΕΠΑΛ θα είναι ακριβώς ίδια με την 1η τάξη του ΓΕΛ.

 2.     Η 2η θα έχει 5-6 τομείς και μαθήματα σχετικά τόσα σε ώρες όσα έχει η σημερινή 1η τάξη του ΕΠΑΛ. (περίπου 3-5 ώρες την εβδομάδα επαγγελματικά μαθήματα!!!)

Read More

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με Αριθ. 94590/Δ2, ΦΕΚ 1671/10-6-2016, Υπουργική Απόφαση

Για μια ακόμη φορά με τις αναθέσεις μαθημάτων οι εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 νοιώθουν τον διαχωρισμό τους από τους υπόλοιπους συναδέλφους των ΕΠΑΛ. Συνεχίζεται ο καταμερισμός στην εργασία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με τον απαρχαιωμένο ιεραρχικό κανονιστικό τρόπο των αναθέσεων στη βάση του «ποιος διδάσκει τι» και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος διάλογος με τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα με την ΠΕΤΕΕΜ για τις αναθέσεις των εργαστηρίων.

Δεν μπορεί να μην παίρνεται υπόψη το «ποιος γνωρίζει τι» στις αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων  τους.

Δεν πρέπει να συνεχίζουν να είναι μια απλή ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στον ασύμμετρο καταμερισμό εργασίας, στα πλαίσια της ιεραρχίας.

Όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα καταστροφικό παιδαγωγικό και επαγγελματικό διακύβευμα τόσο για τη ΤΕΕ, όσο και για τους μαθητές μας και αυριανούς τεχνικούς της χώρας μας.

Μέχρι σήμερα η εμπλοκή στα εργαστήρια σχεδόν όλων των πτυχιούχων (χωρίς επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση) μόνο «αναβάθμιση» δεν έχει φέρει στην ΤΕΕ. Ως προς τι η νέα απόπειρα περιορισμού των Α’ αναθέσεων στους καθηγητές εργαστηρίων ΤΕ1 του άρθρου 14 Ν.1566/85; Τι άλλαξε μέσα σε έναν χρόνο από τις τελευταίες αναθέσεις, που στα περισσότερα μαθήματα του ΕΠΑΛ, συμμετέχουμε με Α΄ ανάθεση και τώρα αφαιρέθηκαν;

Read More

«Φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών ΤΕ01-χωρίς πτυχίο ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ»

Είναι γεγονός ότι στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα αποδίδεται μεγάλη σημασία στην επιστήμη της παιδαγωγικής. Ιδιαίτερα στην ΤΕΕ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων χρειάζονται ειδικότερη στήριξη και σε επαγγελματική εμβάθυνση όσο και στις δεξιότητες, καθώς οι τεχνολογικές εφαρμογές με τις εφαρμογές τους συνεχώς εξελίσσονται.

Η απουσία εναλλακτικού στρατηγικού σχεδιασμού στην ΤΕΕ και ιδιαίτερα στον χώρο των σχολικών εργαστηρίων, όπως η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και μέσων, καθιστούν τροχοπέδη την όποια προσπάθεια αναβάθμισης περαιτέρω των δομών παροχής τεχνικής παιδείας. Η καθολική επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτισης των εν ενεργεία καθηγητών ειδικοτήτων, πόσο δε των εργαστηριακών εκπαιδευτικών, που ήδη κατέχουν τίτλους σπουδών και μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, είναι επιβεβλημένη, όσο ποτέ άλλοτε, καθώς και το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει, είναι ποια αναγκαία.

Read More

Ο Χέγκελ κάνει κάπου την παρατήρηση, πως όλα τα μεγάλα κοσμοϊστορικά γεγονότα και πρόσωπα παρουσιάζονται, σαν να πούμε, δύο φορές. Ξέχασε να προσθέσει, τη μια φορά σαν τραγωδία, την άλλη σαν φάρσα.

Έτσι λοιπόν για μια ακόμη χρονιά το Υπουργείο Παιδεία στα πλαίσια της Υπουργικής απόφασης (σχετικών 1 και 2) για τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2016-2017, επιδίδεται εκ νέου σε μια αντιφατική ισορροπία, για τη δήθεν ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Χωρίς έναν σταθερό μηχανισμό εξαγωγής των εκπαιδευτικών κενών και βέβαια ποτέ να επιτυγχάνει τον διακηρυγμένο στίχο του. Με τα γνωστά προβλήματα, όπως η υφαρπαγή των κενών των εργαστηριακών καθηγητών κλάδου ΤΕ1, μηδαμινές προσλήψεις και την κατάργηση ουσιαστικά των μεταθέσεων σε θέσεις, που έχουν θεσπιστεί για τον κλάδο ΤΕ1 άρθρο 14 Ν. 1566/85 και με τα διαλυτικά φαινόμενα που παρατηρούνται με την έναρξη κάθε φορά της σχολικής χρονιάς.

Read More